Odošlite nám prihlášku na kurz

Podmienky kurzov :

  • Ak sa pridáte do prebiehajúceho kurzu, odpočítame Vám lekcie, ktoré sa už uskutočnili.
  • Kurzovné zo žiadneho dôvodu nevraciame a ani nezapočítavame vynechané lekcie z predchádzajúcich kurzov. Ak predpokladáte, že sa nezúčastníte na lekcii z akýchkoľvek dôvodov, informujte nás o tom najneskôr 24 hod vopred, a to mailom na domcekz@domcekz.sk
  • Ak vynecháte niektoré predplatené cvičenie, je možnosť nahradiť si ho v iný deň a to do 2 mesiacov od vynechanej hodiny v rámci zaplateného kurzu. Náhradnú hodinu si treba dohodnúť s cvičiteľkou kurzu.
  • Úhrada kurzu musí byť pripísaná na náš účet najneskôr prvý deň začiatku kurzu
  • Cvičenie na kurzoch je na vlastné riziko.
  • Súhlasím so spracovaním osobných údajov pre účely registrácie na kurzy. Údaje nebudú inak využívané ani poskytované tretej strane.

Rešpektujte naše podmienky a odporučenia ako my rešpektujeme Vašu osobnosť a individuálne potreby, len korektné vzťahy vedú k obojstrannej spokojnosti. Ďakujeme!