Joga

Dynamická “klasika” na posilnenie chrbta, brucha a panvy.

Rýchly výber:

Popis

Joga je filozoficko-náboženský smer a meditačná prax a teória, pochádzajúca zo starovekej a stredovekej Indie.. Na západe mnohí ľudia pod pojmom joga chápu len telesné cviky, tzv. ásany, vedúce okrem iného k prečisteniu tela a mysle.

U nás v Domčeku Z cvičíme Hathajogu (joga duševnej a telesnej harmonizácie) – slúži  najmä na zlepšenie telesného zdravia. Je známa najmä prostredníctvom ásan – fyzických cvičení pútajúcich telo k mysli. Cieľom je uviesť protikladné sily organizmu do súladu. Uplatňuje sa zásada, že sa telo najprv musí zbaviť porúch získaných nesprávnou životosprávou a povrchným dýchaním. Hathajoga prostredníctvom statodynamických činností ovplyvňujú nielen pohybový systém, ale tiež vnútorné orgány a centrálny nervový systém.

Cvičenia jogy v zásade majú celostný prístup, ktorý má dostať telo, ducha a dušu súčasne do súladu. Na tento účel sa používajú statické i dynamické ásany, spojené s fázami hlbokého uvoľnenia.

Účinok jogy sa dosahuje sebazdokonaľovaním, premýšľaním, cvičením techník jogy v dennom živote; tým získavame schopnosť neznervózňovať sa, prijímať veci tak, ako sú, brať ich ako prirodzený proces, a tým získať silu, schopnosť problémové situácie vyriešiť správne.

Účinky jogy:

  1. Joga dáva zdravie: Prostredníctvom jogy možno získať alebo udržať si dobré zdravie.
  2. Joga rozvíja koncentráciu.
  3. Joga pomáha získať sebadôveru.
  4. Joga pomáha udržiavať fyzickú a psychickú integritu.
  5. Joga zosúlaďuje vnútorné a vonkajšie aktivity v dennom živote.
  6. Joga dáva schopnosť prekonať zlozvyky, pripútanosti, závislosti.
  7. Joga umožňuje sebarealizáciu.

Potrebujete len pohodlné cvičebné oblečenie a cvičiť naboso

Cvičí Megi

  • PODMIENKOU účasti na kurze je komplet vyplnená prihláška