JOGA

Joga je filozoficko-náboženský smer a meditačná prax a teória, pochádzajúca zo starovekej a stredovekej Indie.. Na západe mnohí ľudia pod pojmom joga chápu len telesné cviky, tzv. ásany, vedúce okrem iného k prečisteniu tela a mysle.

U nás v Domčeku Z cvičíme Hathajogu (joga duševnej a telesnej harmonizácie) – slúži  najmä na zlepšenie telesného zdravia. Je známa najmä prostredníctvom ásan – fyzických cvičení pútajúcich telo k mysli. Cieľom je uviesť protikladné sily organizmu do súladu. Uplatňuje sa zásada, že sa telo najprv musí zbaviť porúch získaných nesprávnou životosprávou a povrchným dýchaním. Hathajoga prostredníctvom statodynamických činností ovplyvňuje nielen pohybový systém, ale tiež vnútorné orgány a centrálny nervový systém.

Účinok jogy sa dosahuje sebazdokonaľovaním, premýšľaním, cvičením techník jogy v dennom živote; tým získavame schopnosť neznervózňovať sa, prijímať veci tak, ako sú, brať ich ako prirodzený proces, a tým získať silu, schopnosť problémové situácie vyriešiť správne.

Účinky jogy

 1. Joga dáva zdravie
 2. Joga rozvíja koncentráciu
 3. Joga pomáha získať sebadôveru
 4. Joga pomáha udržiavať fyzickú a psychickú integritu
 5. Joga zosúlaďuje vnútorné a vonkajšie aktivity v dennom živote
 6. Joga dáva schopnosť prekonať zlozvyky, pripútanosti, závislosti
 7. Joga umožňuje sebarealizáciu

Rozvrh

 • Utorok : 19:20 – 20:20
 • Štvrtok : 19:10 – 20:10

Cenník

 • Cena za 1 tréningovú hodinu …………..……………………………………………………………………… 10,- €/hodina
  • pri pravidelnom navštevovaní kurzu ……………………………………………………………. 6,- €/hodina
 • potrebujete pohodlné oblečenie na cvičenie, cvičí sa naboso

Cvičí Megi

PODMIENKOU účasti na kurze je komplet vyplnená Prihláška