Kontaktné údaje

  • Názov:  Domček Z, občianske združenie
  • Sídlo:  Encyklopedický ústav SAV
  • Adresa: Bradáčová 7, 85102 Bratislava
  • E-mail: domcekz@domcekz.sk
  • Tel. č.: 0907 277 388

Fakturačné údaje

  • Názov:  Domček Z, občianske združenie
  • Sídlo:  Ambroseho 6, 85102 Bratislava
  • Právna forma:  Občianske združenie
  • IČO:  50052985
  • Č.Ú. SK08 0900 0000 0051 1269 5356