Kontakt

Kontaktné a fakturačné údaje

Kontaktné údaje

Názov:  Domček Z, občianske združenie

Sídlo:  Encyklopedický ústav SAV

Adresa: Bradáčová 7, 85102 Bratislava

E-mail: domcekz@domcekz.sk

Tel. č.: 0907 277 388

Fakturačné údaje

Názov:  Domček Z, občianske združenie

Sídlo:  Ambroseho 6, 85102 Bratislava

Právna forma:  Občianske združenie

IČO:  50052985

Č.Ú. SK08 0900 0000 0051 1269 5356