Máme radi tanec

Pohybová a tanečná príprava pre deti od 2,5 roka

Rýchly výber:

Popis cvičenia

Cvičenie pre deti – rozvíjame základnú hudobno – pohybovú a tanečnú prípravu pre deti. Dbáme na správne držanie tele a zvýšenie pohyblivosti všetkých častí tela, rozvíjame rytmizáciu, orientáciu v priestore, posilňujeme celý pohybový aparát a rozvíjame koordináciu pohybu s hudbou a tanečné schopnosti. Vychádzame z princípov klasického, moderného a jazzového tanca.

V priebehu roka majú rodičia možnosť sledovať pokroky detičiek na otvorených hodinách.

  • detičky potrebujú mäkkú obuv a pohodlné oblečenie

trénuje Jana

Harmonogram

Prihláste vaše detičky na niektorý z kurzov:

  1. Máme radi tanec sk. 1 – veková kategória 3 až 5 rokov
  • tréningy prebiehajú hravou formou
  • cvičíme v stredu od 16:15 do 17:15                                                                                                                   
  1. Máme radi tanec sk. 2 – veková kategória 6 – 9 rokov
  • skupina 2 – pokročilí na tréningy treba chodiť 2x do týždňa
  • cvičíme v utorok a vo štvrtok od 17:30 do 18:30

Cenník

Cena za 1 tréningovú hodinu …………………………………………………………………………………………………………………. 5,- €/hodina

pri uhradení poplatku na 2 mesiace (1x týždenne) ……………………………………………………………………..  4,- €/hodina

pri uhradení poplatku na 2 mesiace (2x týždenne) ……………………………………………………………………… 3,- €/hodina

PODMIENKOU účasti na kurze je komplet vyplnená prihláška.

  • PODMIENKOU účasti na kurze je komplet vyplnená prihláška