NEMČINA a ANGLIČTINA

Hodiny sú určené pre začiatočníkov. Učíme sa slovnú zásobu, ustálené slovné spojenia, základné vety hravou formou s využitím obrázkov, hračiek a cvičenia. Učíme sa posediačky na vankúšoch.

Na dohodnutie termínu nás kontaktujte telefonicky alebo mailom.

Cenník

  • Individuálna hodina …………………………………………………………………………………………….. 15,-€/osoba/60 min
    • hodina pre 2 – 4 osoby ……………..…………………………………………………………… 10,-€/osoba/60 min
    • hodina pre 5 – 6 osôb ………………………………………………………………………..….. 8,-€/osoba/60 min
  • Detičky potrebujú pohodlné oblečenie na cvičenie a chuť niečo nové sa naučiť

Vyučuje Jana

PODMIENKOU účasti na kurze je komplet vyplnená Prihláška