Nemčina/Angličtina od začiatku

Koľko jazykov vieš, toľko krát si človekom…

Rýchly výber:

Popis

Hodiny sú určené pre začiatočníkov. Učíme sa slovnú zásobu, ustálené slovné spojenia, základné vety hravou formou s využitím obrázkov, hračiek a cvičenia. Učíme sa posediačky na vankúšoch.

Detičky potrebujú len pohodlné oblečenie a chuť niečo nové sa naučiť

Vyučuje Jana

  • PODMIENKOU účasti na kurze je komplet vyplnená prihláška