Cenník

Súhrn cien pre všetky kurzy a aktivity v DOMČEKU Z

Kurzy je možné hradiť buď na účet alebo v hotovosti

Číslo účtu na úhrady: SK08 0900 0000 0051 1269 5356

Pri úhrade na účet prosíme uvádzať okrem variabilného symbolu aj vaše meno a tiež text: príspevok na činnosť.

Ostatné podmienky kurzov: Ak sa pridáte do prebiehajúceho kurzu, odpočítame Vám lekcie, ktoré sa už uskutočnili. Kurzovné zo žiadneho dôvodu nevraciame a ani nezapočítavame vynechané lekcie z predchádzajúcich kurzov. Ak predpokladáte, že sa nezúčastníte na lekcii z akýchkoľvek dôvodov, informujte nás o tom najneskôr 24 hod vopred, a to mailom na domcekz@domcekz.sk . Ak vynecháte niektoré predplatené cvičenie, je možnosť nahradiť si ho v iný deň a to do 2 mesiacov od vynechanej hodiny ale v rámci zaplateného kurzu.  Rešpektujte naše podmienky a odporučenia ako my rešpektujeme Vašu osobnosť a individuálne potreby, len korektné vzťahy vedú k obojstrannej spokojnosti. Ďakujeme!

       

       Stále sme fit ( pilates cvičenie seniori) – cena za jednu hodinu cvičenia  4,-EUR (dôchodcovia)

pri uhradení poplatku na 2 mesiace (1x týždenne)  3,-€/hodina

  • variabilný symbol:  100

 

      PILATES

Cena za 1 hodinu cvičenia – 60 minút – 5,-€/hodina

pri uhradení poplatku na 2 mesačný kurz (1x týždenne) – 4,-€/hodina

pri uhradení poplatku na 2 mesačný kurz (2x týždenne) – 3,50 €/hodina

pri uhradení poplatku na 4 mesačný kurz (1x týždenne) – 3,80 €/hodina

pri uhradení poplatku na 4 mesačný kurz (2x týždenne)  3,-€/hodina

  • variabilný symbol na konkrétny kurz si prosím pozrite v Rozvrhu (od 101 a 102)

 

       JOGA pre začiatočníkov

Cena za 1 hodinu cvičenia – 60 minút – 6,-€/hodina

pri uhradení poplatku na 2 mesačný kurz (1x týždenne) – 5,-€/hodina

pri uhradení poplatku na 2 mesačný kurz (2x týždenne) – 4,50€/hodina

  • variabilný symbol: 105

 

       Zdravý chrbát – pilates – muži

Cena za 1 hodinu cvičenia – 60 minút – 5,-€/hodina

pri uhradení poplatku na 2 mesačný kurz (1x týždenne) – 4,-€/hodina

pri uhradení poplatku na 2 mesačný kurz (2x týždenne) – 3,50 €/hodina

pri uhradení poplatku na 4 mesačný kurz (1x týždenne) – 3,80 €/hodina

pri uhradení poplatku na 4 mesačný kurz (2x týždenne)  3,-€/hodina

  • variabilný symbol: 104

       Máme radi tanec

Cena za jednu tréningovú hodinu  5,-EUR/hod.

pri uhradení poplatku na 2 mesiace (1x týždenne) 4,-EUR/hodina

pri uhradení poplatku na 2 mesiace (2x týždenne) 3,-EUR/hodina

  • variabilný symbol na konkrétny kurz si prosím pozrite v  Rozvrhu (od 130 do 133)

       

        FIT LOPTY

cena za 1 hodinu cvičenia:  5,- €/hodina (60 minút)

pri uhradení poplatku na 2-mesačný kurz (1x týždenne)  4,- €/hodina

pri uhradení poplatku na 2-mesačný kurz (2x týždenne)  3,50 €/hodina

pri uhradení poplatku na 4-mesačný kurz (1x týždenne)  3,80 €/hodina

pri uhradení poplatku na 4-mesačný kurz (2x týždenne)  3,- €/hodina

  • variabilný symbol: 107

   

       SM systém 

Individuálna hodina s trénerom SM systému                      15,-€/osoba/60 min

ak sú v skupine 2 – 4 cvičiaci                                                  8,-€/osoba/60 min

ak je v skupine 5 – 6 cvičiacich                                               6,-€/osoba/60 min

Skupinové cvičenie (max. 6 osôb v skupine) 2x týždenne pri úhrade 4 mesačného kurzu  4,-€/osoba/60 min               

  • variabilný symbol: 108

 

         Oslavujeme narodeniny

Cena za 1 hodinu vašej oslavy  20,- €/hodina vrátane pedagogického pracovníka/animátora.

  • variabilný symbol: 150

  

      Hráme sa s rodičmi
Cena za 1 hodinu:   2,- €/hodina (60 minút)

  • variabilný symbol:  113

       Detské DEPO
Cena za 1 hodinu:   4,- €/hodina (60 minút)

  • variabilný symbol:  115