Súhrn cien pre všetky kurzy a aktivity v DOMČEKU Z

Kurzy je možné hradiť buď na účet alebo v hotovosti

Číslo účtu na úhrady : SK08 0900 0000 0051 1269 5356

Pri úhrade na účet prosíme uvádzať okrem variabilného symbolu aj vaše meno a tiež text: príspevok na činnosť

Ostatné podmienky kurzov

 • Ak sa pridáte do prebiehajúceho kurzu, odpočítame Vám lekcie, ktoré sa už uskutočnili
 • Kurzovné zo žiadneho dôvodu nevraciame a ani nezapočítavame vynechané lekcie z predchádzajúcich kurzov
 • Ak predpokladáte, že sa nezúčastníte na lekcii z akýchkoľvek dôvodov, informujte nás o tom najneskôr 24 hod vopred a to mailom na domcekz@domcekz.sk
 • Ak vynecháte niektoré predplatené cvičenie, je možnosť nahradiť si ho v iný deň a to do 2 mesiacov od vynechanej hodiny ale v rámci zaplateného kurzu
 • Ak sa nezúčastníte vopred dohodnutej individuálnej hodiny, budeme požadovať uhradenie manipulačného storno poplatku vo výške 10,-€
 • Rešpektujte naše podmienky a odporučenia ako my rešpektujeme Vašu osobnosť a individuálne potreby, len korektné vzťahy vedú k obojstrannej spokojnosti. Ďakujeme!

SM systém

 • Individuálna hodina s certifikovaným trénerom SM systému 30,-€/osoba/60 min
 • ak sú v skupine 2 – 3 cvičiaci 15,-€/osoba/60 min
 • ak je v skupine 4 – 6 cvičiacich 8,-€/osoba/60 min

variabilný symbol 302

PILATES

 • Cena za 1 hodinu cvičenia – 60 minút – 9,-€/hodina
 • pri uhradení poplatku za 2 mesačný kurz 6,-€/hodina

variabilný symbol od 102 do 103

MINI PILATES

 • Cena za 1 hodinu cvičenia – 60 minút – 9,-€/hodina
 • pri uhradení poplatku za 2 mesačný kurz 8,-€/hodina

variabilný symbol 100

PILATES – STÁLE SME FIT

 • Cena za 1 hodinu cvičenia – 60 minút – 9,-€/hodina
 • pri uhradení poplatku za 2 mesačný kurz 5,-€/hodina

DNS cvičenie

 • Individuálna hodina 25,-€/osoba/60 min
 • ak sú v skupine 2 – 3 cvičiaci 15,-€/osoba/60 min
 • ak je v skupine 4 – 6 cvičiacich 8,-€/osoba/60 min

variabilný symbol 305

JOGA

 • Cena za 1 hodinu cvičenia – 60 minút – 9,-€/hodina
 • pri uhradení poplatku za mesačný kurz 6,-€/hodina

variabilný symbol 104

Máme radi tanec

 • Cena za 1 tréningovú hodinu – 60 minút – 7,-€/hodina
 • pri uhradení poplatku za 2 mesiace (1x týždenne) 5,-€/hodina
 • pri uhradení poplatku za 2 mesiace (2x týždenne) 4,-€/hodina

variabilný symbol od 600 do 601

FIT baby

 • Diagnostika – do 50 minút – 35,-€/hodina
 • Cvičenie MINI (3-5 mesiacov) – 30 minút6,-€/30 min
 • Cvičenie MIDI (6-8 mesiacov) – 45 minút – 8,-€/45 min
 • Cvičenie BIG (9-12 mesiacov) – 60 minút – 10,-€/60 min

variabilný symbol od 105 do 108

KLIKBEK

 • Individuálna hodina s fyzioterapeutom 25,-€/osoba/60 min
 • Skupina 2 – 3 cvičiacich 10,-€/osoba/60 min
 • Skupina 4 – 6 cvičiacich 8,-€/osoba/60 min

variabilný symbol 112

FIT LOPTY

 • Cena za 1 hodinu cvičenia – 60 minút – 9,-€/hodina
 • pri uhradení poplatku za 2-mesačný kurz – 6,-€/hodina

variabilný symbol 200

Nemčina/Angličtina od začiatku

 • Individuálna hodina 20,-€/osoba/60 min
 • hodina pre 2 – 4 osoby 15,-€/osoba/60 min
 • hodina pre 5 – 6 osôb 8,-€/osoba/60 min

variabilný symbol 500

Nordic Walking

 • Cena za úvodný 3-hodinový kurz 20,-€ na osobu (kurz sa koná pri minimálnom počte 3 osôb)
 • Walkovačky pre pokročilých 5,-€/hod

variabilný symbol 800

Tejpovanie a Bankovanie

 • Tejpovanie 10,-€ / 15,-€ / 12,-€
 • Bankovanie 20,-€/30min
 • Banková masáž 27,-€/30min

variabilný symbol od 109 do 111

Oslavujeme narodeniny

Cena za 1 hodinu oslavy 30,-€/hodina vrátane animátora

variabilný symbol: 700