Postup poukázania 2% alebo 3% fyzickou osobou, ktorá sama podáva daňové priznanie

Tlačivá:

 Postup:

 • Vypočítajte si:
  • 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3 € pre prijímateľa.
  • 3% z Vašej zaplatenej dane ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali.
 • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech jedného prijímateľa. V daňovom priznaní typu A sa zamerajte na VIII. oddiel a v daňovom priznaní typu B na XII. oddiel. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú:
   • Názov: DOMČEK Z, občianske združenie
   • Sídlo: Ambroseho 6, 85102 Bratislava
   • Právna forma: Občianske združenie
   • IČO/SID: 50052985
 1. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!
 2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3. príslušného roku) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost  a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 3. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj  Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!! Získate ho od príslušnej organizácie/organizácií.
 4. Po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má daňový úrad zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech prijímateľa.

Poznámky:

 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo. V prípade poukázania 3% k daňovému priznaniu ešte priložte Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti v roku 2023.
 • IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava.

V prípade potreby radi zodpovieme Vaše otázky. Ďakujeme

Identifikačné údaje

 • Názov:  Domček Z, občianske združenie
 • Sídlo:  Ambroseho 6, 85102 Bratislava
 • Právna forma:  Občianske združenie
 • IČO:  50052985