Zamestnanec

Postup na poukázanie 2% (3%) platný pre zamestnancov

1. Do 15. februára 2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov za rok 2020

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a)  2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b)  3% z Vašej zaplatenej dane, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať v prípade, že ste počas roka 2020 dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hodín a získate o tom od príslušnej organizácie/organizácií potvrdenie.

4. Údaje o prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu s vypočítanou sumou, ktorú mu chcete poukázať. (Ak používate naše tlačivá údaje o prijímateľovi sú vyplnené, stačí uviesť sumu.)

Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) z dane za rok 2020

V2Pv18_Vyhlásenie OK

5. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

6. V prípade poukázania 2% obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane, doručte do 30.04.2021 na daňový 1úrad podľa Vášho bydliska.  Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatenej dani je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín  dobrovoľníckej činnosti. Toto potvrdenie získate od organizácie/organizácií v ktorých ste dobrovoľnícku činnosť vykonávali.

6. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2, resp. 3%.

Poznámky:

– Fyzické osoby poukazujú v roku 2021  2% z dane, dobrovoľníci 3% z dane.

– Do kolonky rok sa píše 2020

– Tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska.

– Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

– IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava.


V prípade potreby radi zodpovieme Vaše otázky.

Ďakujeme

Identifikačné údaje

Názov:  Domček Z, občianske združenie

Sídlo:  Ambroseho 6, 85102 Bratislava

Právna forma:  Občianske združenie

IČO:  50052985